Thời gian làm việc

08:00 AM - 20:30 PM

Email: liên hệ

sales@ndt-vietnam.com

Bình Minh 0373219555

Vật tư thiết bị kiểm tra không phá hủy

Cáp đồng trục

Khớp nối đầu nguồn

Mẫu bậc ASTM E797

Giá rửa phim X-Quang

Mẫu nứt nhôm, so sánh chất lượng chất thấm

Bình xịt hạt từ khô (NMA 121)

 Chỉ thị từ

Chỉ thị chất lượng ảnh IQI

Kìm gắp nguồn

Màn tăng quang (màn chì)

Bao đựng phim (PVC)

Đầu hạn liều bức xạ Tungsten TC-360 (360D)

Đầu hạn liều bức xạ Tungsten TC-120

Ruột cáp nguồn 25ft/50ft

Dây shot (Ống nối nguồn)

Cáp điều khiển nguồn

Nam châm điện - Gông từ

Vật tư kiểm tra không phá hủy Hải Phòng

Thiết bị kiểm tra không phá hủy Hải Phòng

 

037.321.9555